Ymmd Nedir ?

Sevgili Kardeşlerim,

Herşeyden Önce ALLAH (c.c) Selamı üstünüzde olsun.Kurmıuş olduğumuz teşkilatımızın adı YENİDEN MİLLİ MÜCADELE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİDİR. Buradaki amacımız insanların birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmasını ve dayanışmasını sağlamakdır.Teşkilatımız herşeyden önce dini ve siyasi kuruluş değildir. Politika ,din ve siyaset gibi toplumumuzun vicdan özgürlüğünü içeren duydular çerçevesinde kurulan Parti,dergah ve dernek gibi kuruluşlarla hiçbir organik bağı yoktur.

AMAÇLARIMIZ

Herkesimden kardeşlerimizi kucaklayarak Yeniden Milli bütünleşmeyi sağlamak.

Milli istikrarımıza daha çok ihtiyacımız olduğu günlerde iç ve dış düşmanlarımıza karşı uyanık olmak

Onların amaç ve niyetlerini insanımıza anlatmak.

Onlara karşı hazırlıklı olmak

.

Kısır iç çekişmelerden,fikir kavgalarından,meshep ayrılıklarından kurtulup ilk önce küllenmeye başlayan iç huzurumuzu sağlamak.

İnsan sevgisini yeniden yeşertmek Yunus Emre nin dediği gibi Yaratığı yaratandan ötürü sevmek,Mevlana nın dediği gibi Kim olursa olsun herkesi kuçaklamak düsturu ile yola çıkıp insanların daha huzurlu bir ortamda yarınından emin olarak korkmadan refah düzeyinin artdırılması ile insanların birbirlerine yardım etmelerini sağlamak (yangın,deprem,sel,yoksulluk,hastalık ve bunun gibi hallerde)

Yolcuların gariplerin,düşkünlerin hastaların yaşlıların ve hasta refakatcılarının yanlız başlarına bırakılmış duydulardan kurtarmak yanlız olmakdıklarını onlara hissettirmek.

Her Şehirde,köyde,mahallelerde teşkilat şubeleri vasıtası ile bizlere ihtiyacı olan insanlarımızı tespit edip,hiç bir karşılık beklemeden karınca kararınca maddi ve manevi yardım ederek onların yanında olduğumuzu hissettirmek.

Cennet vatanıumıza ;

Zararı olacakları,

Düzeni bozanları uyarmak,tespit etmek ve emniyet güçlerine bildirerek yardımcı olmak.

Mahallelerde kurulacak olan gönüllü sivil savunma ve itfaiye teşkilatları aracılığı ile doğal afetler durumunda panigi önlemek resmi görevlilere yardımcı olmak imkanlar dahilinde tehlikeyi bertaraf edip ;tehlikeye maruz kalanlara yardımcı olmakdır.

Normal zamanlarda broşür,bildiri veya yüzyüze halkımızı

Doğal afetlere,

Tehlikelere,

Salgın hastalıklara karşı eğitmek,

Herşeyi devleten beklemeden fert olarak üzerimize düşen sivil savunma hizmetlerimizi yapmak.

İnsanlarımızı kanunlar hakkında aydınlatmk başka bir fertten,şirketden vb gibi yerlerden zarar ve ziyan gören şahısların yanında olarak onların kanuni yollardan haklarını aramalarına yardımcı olmak ve tüketici hakları konularında aydınlatmakdır.

Devletimiz,Ayyıldızlı bayrağımız,Dinimiz ve Namusumuz için ferdi çıkarlarımızı bir tarafa bırakarak canımızı bile feda edebilme düzeyine gelen modern,bilgili,cehaleti aşmış insanlar yetişdirmekdir.

Bu insanların eğitim ilim,araştırıcı yönlerine ağırlık verilerek alim insanlara fırsat tanıyarak,yardımcı olarak vatanımıza,Milletimize Şuurlu faydalı fertler yetişdirmekdir.

Herkarış toprağımızın bizler için birer emanet olduğunu ve bizden sonra gelecek olan nesillere temiz,sağlıklı bir vatan bırakmak için havanın,nehirlerimizin,denizlerimizin toprağımızın yer altı ve yer üstü içme ve kullanma sularımızın korunmasını sağlamak için halkımızı aydınlatmak.

Doğa düşmanlarına karşı çeşitli kanuni yaptırımlarla karşı koymak,çeşitli dernek ve kuruluşlarla ( Tema vakfı,Doğal hayatı koruma vakfı gibi ).İşbirliğine girerek vatanımızı yeşertmek yeşili korumak ve geliştirmek için çalışmak.

Sağlıklı bir yaşam için halkımızı her yönden aydınlatıp sağlıklı bir yaşamın bilincine erdirmekdir.

Sakat ve özürlülerinden bizlerden birileri olduğunu unutmadan onlara çeşitli kurslar,imkanlar tanıyarak kendi hayatlarını kimseye muhtaç olmakdan devam ettirmelerini sağlamak.

Uyuşdurucu,alkol,tiner ve madde bağımlısı insanlarımıza yardımcı olarak tekrar toplumumuza kazandırılması yardımcı olmak velasıl toplumca iyiye,güzele ve doğruya ulaşmak için çalısmakdır.

Misyoner faaliyetlerin takibi ve bu konuda halkımızın aydınlatılması.

Insanlarımıza Hayvan haklarına saygılı olmalarını öğretmek ve hayvan sevgisinide aşılamak.

Evlatlarımızın Din,Dil,Kültür ve Tarihlerine sahip çıkmalarını sağlamak ve dini bütün milliyetçi,fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişdirmekdir.

Amaçlarımız kabaca bunlardır.Herkesimden bizlerle gönül birliği edecek idealist kardeşlerimizin yardımlarını ve katkılarına herzaman kapımız açıkdır